Grafická úprava a příprava pro tisk Audi magazín

V letech 1995 až 1998 jsem pro vydavatelství Panorama Publishing a Importer VW připravoval Audi magazín. Od grafické úpravy, DTP zpracování až po přípravu pro tisk čili vše od A do Z. Časopis měl 100 stran a vycházel čtvrtletně. Tehdy se do tiskárny posílaly jako tiskové podklady ještě litografie s kontrolními nátisky. Jelikož je to dvacet let, dochovaly se mi z té doby jen dvě ukázky, které zařazuji do svého portfolia. Jednou z nich je inzerát, který propagoval časopis v ostatních médiích, která ve vydavatelství vycházela. V průběhu let jsem dělal i další časopisy. Např. FilmJam, Receptář Prima nápadů nebo Telnet. Pro vydavatelství Media Invest Praha jsem také navrhoval layout magazínu o golfu Golf In včetně hlavičky. Z projektu nakonec kvůli nedostaku financí sešlo. Ukázky také zařazuji do svých referencí.