Grafické návrhy a DTP pro společnost Amica

V období let 2007 až 2010 jsem pro agenturu Aimon navrhoval a připravoval pro redakce mediální kampaně pro společnost Amica známou širokým sortimentem kvalitních elektrospotřebičů. Kampaně probíhaly takřka výhradně prostřednictvím celostránkových inzerátů a půlstran v různých tištěných médiích. Některé měly jen jeden vizuál, jiné společné téma, ale více konceptů. Několik ukázek jsem zařadil do svého portfolia.