Návrh logotypu pro PR agenturu Murrow

V roce 2015 jsem byl osloven novinářem Jeronýmem Janíčkem, který je známý moderováním v pražském Radio1 o vytvoření loga pro PR agenturu Murrow. Název vychází ze jména známého amerického novináře. Požadavek byl, aby bylo logo co nejjednodušší. Zvolil jsem jsem klasické patkové písmo a jediné zvýraznění je rozdělené písmeno dvojité w odlišené červenou barvou. Návrh byl přijat. Následně jsem k logu připravoval ještě vizitky a návrh webu. Dále si u mě pan Janíček objednal ještě další zakázky. Dejte si na něho pozor. Dodnes mi nezaplatil ani korunu a vyhýbá se komunikaci. Jsem připraven to řešit prostřednictvím právníka.