Převod logotypu EnviCare GR do křivek

V loňském roce 2016 jsem byl na základě své webové prezentace požádán o převedení logotypu EnviCare GR do křivek. Ačkoliv byla předloha pro překreslení malá a logotyp složitý, práce se zdařila k úplné spokojenosti klienta. Firma sídlí v Bratislavě a zabývá se enviromentálním poradenstvím a ekologickou likvidací odpadů. Logotyp zařazuji do svých referencí.