Vektorová grafika – proč se bez ní neobejdete?

Klasické rastrové obrázky ve formátech BMP, JPEG, GIF či PNG atd. jsou sice užitečné, ovšem pouze v malém procentu případů. Představte si, že se rozhodnete nechat si vytvořit například billboard na dálnici a disponujete pouze logem o velikosti např. 300 x 300 pixelů. Tento obrázek můžete použít na webových stránkách, ale při zvětšení na velikost billboardu se logo rozostří a nelze použít. Je to tím, že klasické rastrové formáty fungují právě na principu pixelizace.

Naopak vektorová grafika nepracuje s pixelem, nýbrž používá geometrické tvary, jako jsou bod, přímka, křivka či různé mnohoúhelníky. Logo ve vektorovém formátu AI, EPS a dalších, potom můžete libovolně zvětšovat či zmenšovat aniž by přitom ztrácelo na kvalitě a ostrosti. Navíc můžete s obrázkem vždy pracovat, přidávat či odebírat prvky loga, měnit jejich barvu, atd.

Výhody tvorby firemního loga ve vektorech:

  • můžete logo zvětšovat bez ztráty kvality
  • můžete kdykoliv přidávat, odebírat, měnit jednotlivé prvky loga
  • oproti rastrům mají vektorová loga malou paměťovou náročnost