VIZITKY

Vizitky neboli navštívenky patří do skupiny tzv. akcidenčních tiskovin. Slouží k jednoduché prezentaci subjektu. Vizitka obsahuje logo a základní informace o firmě, osobě apod. Základní používané formáty jsou 90 x 50 mm nebo 85 x 55 mm, aby pasovaly do vizitkáře. Jsou součástí corporate identity a měly by být zařazeny v grafickém manuálu k logu.

Samozřejmostí a součástí mých služeb je i nechat pro Vás vizitky vytisknout. Níže si můžete prohlédnout ukázky některých realizovaných prací.

Lucaffe  Laurus Central Group

Baze3 Vizitka

Belucci Vizitka

Broscheova Vizitka