Redesign loga

Redesign loga doporučuji všem subjektům, které nejsou se stávajícím logem spokojeni, nebo v těch případech, kdy logo nesplňuje základní požadavky na užití v praxi. Pokud vaše logo potřebuje inovovat či upravit, zajistím Vám profesionální redesign. Logo je možné tvarově či barevně upravit, překreslit, vektorizovat a dát mu pomocí grafického manuálu přesná pravidla pro používání.

Redesign loga je vhodné upravovat s návazností na corporate identity. „Nové“ logo Vvám vytvořím tak, aby Vás dobře reprezentovalo, a zároveň splňovalo všechna náročná kritéria na něj kladená.

Úkony prováděné při redesignu loga

  • Zapracování úprav (modernizace, zjednodušení, odlehčení)
  • Vektorizace logotypu (překreslení logotypu do vektorové podoby – logo „v křivkách“)
  • Definování přesných barev v logu (pro internet – RGB, tisk – CMYK, a přímý tisk – Pantone a jednobarevné užití)
  • Zpracování logo manuálu (pokud o něj má klient zájem)
ZA VYTVOŘENÍ NOVÉHO LOGA NYNÍ
CENA 3000 KČ. CENA ZAHRNUJE
TŘI AŽ PĚT GRAFICKÝCH NÁVRHŮ
A DOKONČENÍ DLE VAŠICH PŘIPOMÍNEK.
VÝSLEDEK = FORMÁTY JPG, AI, PDF, EPS