Corporate identity (CI)

Firemní identita tvořená logem a dalšími grafickými prvky použitých u firemních materiálů a zároveň pravidla pro jejich používání, uvedené ve firemním manuálu.

S pojmem corporate identity se na internetu setkáte nejčastěji v této podobě převzaté z angličtiny, ale někdy se také překládá jako korporátní identita, nebo ještě lépe firemní identita. Všechny uvedené termíny zahrnují celý soubor strategií, jejichž cílem je odlišit danou firmu od jiných tak, aby ji lidé vnímali určitým požadovaným způsobem a zapamatovali si ji. Zdaleka sem nespadá jen to, co si lidé pod pojmem corporate identity obvykle představují – tedy vizitky s logem, případně hlavičkové dopisní papíry. Ano, samozřejmě jde o vizuální podobu veškerých firemních a propagačních materiálů, ale také o jisté formy chování a vystupování, jež jsou vedením firmy prosazovány a vyžadovány.