Rebranding

vytvoření nového loga a ostatních grafických elementů reprezentujících tvář firmy nebo produktu.