Redesign loga

Úprava stávajícího loga, tak aby logo mělo stále stejnou myšlenku například modernějšími grafickými prvky.