Statický banner

Má stále stejný konstantní stav, tudíž je jeho vzhled stále stejný. Používá se tam, kde není technicky možné použít banner animovaný.